SPF- besetninger

SPF står for spesifikk patogen frihet. Dette innebærer at dyrene i en SPF-besetning er fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener).

En samlet norsk svinenæring har ambisiøse mål på utvikling i antall SPF-besetninger.  Helsetjenesten for svin utarbeidet i 2017 et opplegg for testing, godkjenning og helsekontroll i besetninger som ønsker eller har SPF-status. Det er egne krav til foredlingsbesetningene, formeringsbesetningene, bruksbesetningene og purkeringene.

SPF står for spesifikk patogenfri, som betyr at besetningen skal være fri for nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida), svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae), smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae), smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP) og skabb (Sarcoptes scabiei).

Den norske svinepopulasjonen ble erklært fri for smittsom grisehoste i 2009, og svinedysenteri, nysesjuke og skabb forekommer svært sjelden. I den norske svinepopulasjonen er det derfor APP som er den største utfordringen for å nå målene om økning i antall SPF-besetninger.

Helsegrissystemet brukes som dokumentasjonsprogram for prøvetaking og analyser.

Les mer om: