Om ListWare- prosjektet

Prosjektet skal utvikle software for fastsettelse av kjøttprodukters Listeria-holdbarhet, dvs tiden et produkt kan lagres før antallet Listeria har formert seg til grenseverdien i lovverket. ListWare-prosjektet vil gi mer nøyaktige og konkrete resultater for ulike faktorer som påvirker holdbarheten, og programvaren vil beregne bedre, billigere og sikrere tall for holdbarheten enn de verktøyene næringsmiddelforetak har tilgjengelig i dag

EU-lovgivningen fastsetter at matvaretrygghet er bedriftenes ansvar, og de må vurdere risikoen for listeriose for sine produkter, for å være sikker på at den maksimale grensen satt i lovgivningen ikke overskrides på noe tidspunkt i løpet av holdbarhetstiden. Lang holdbarhet er positivt for både miljømessige og økonomiske årsaker. Alternativene for bedriftene er enten kostbare belastningstester i laboratorier eller bruk av prediktiv modellering. Men tilgjengelig programvare for å forutsi Listeria vekst, dekker ikke et stort nok utvalg av produkter, ingredienser og tilsetningsstoffer, noe som kan resultere i feil estimering av vekst.

ListWare-prosjektet vil etablere en database med kvalitetssikrede data samlet inn fra tidligere belastningstester, identifisere mangler i eksisterende data om faktorer som påvirker Listeria vekst, sette opp kriterier for akseptabel variasjon for kategorisering av produkter, utføre nye mikrobiologiske undersøkelser basert på eksperimentell design, og utvikle bedre prediktive modeller og algoritmer, verifisert av mikrobielle analyser. Når databasen og grensesnittet er klart, vil lisenser for ListWare-tilgang selges både i Norge og internasjonalt. En forretningsmodell vil bli laget, som også inkluderer brukerstøtte fra ListWare-teamet.

Sigrun J. Hauge i Animalia er prosjektleder. Deltagere i prosjektet er i tillegg til Animalia; Veterinærinstituttet, Nortura, Grilstad, Matbørsen, Orkla og Fatland, i tillegg til NMBU, KLF, NHO Mat og drikke, Mattilsynet og ledende europeiske Listeria-forskere i Spania, Tyskland, Frankrike og Italia. Det er finansiering fra Forskningsrådets Bionær-program og kjøttbedriftene.