RoBUTCHER

RoBUTCHER ledes av NMBU og er et samarbeidsprosjekt med ti internasjonale aktører finansiert gjennom EUs Horizon 2020 program.

Partnerne i prosjektet er fra ulike deler av verdikjeden innen kjøttproduksjon, fra til sammen sju europeiske land. Fra norsk kjøttbransje deltar Animalia, som også har ansvar for en av arbeidspakkene i prosjektet.

Bedre arbeidsforhold i kjøttindustrien

Prosjektet skal utvikle ny teknologi for knyttet til linjeproduksjon. Siden alle stasjonene i en produksjonslinje er avhengige av kontinuerlige leveranser fra den forrige stasjonen, vil hele produksjonslinjen bli påvirket dersom ett punkt svekkes eller stopper opp. Dette skal løses ved hjelp av såkalte fabrikkceller, også kalt Meat Factory Cells (MFC).

Fabrikkcellene skal fungere som enkeltstående produksjonsenheter hvor skjæring av kjøtt er helautomatisert. Dette innebærer at maskiner kan overta det meste av det tyngre løfte- og skjærearbeidet som er forbundet med dagens kjøttbearbeiding.

Potensial for store endringer i sektoren

Fabrikkcellene kan tilpasses ulike produksjonsvolum, og skalerbarhet og fleksibilitet er viktige stikkord. Skalerbarheten skal bidra til at også mindre virksomheter får tilgang til teknologi som automatiserer produksjonen. Dermed kan det bli lettere for lokale bedrifter med et mindre produksjonsvolum å drive lønnsomt.

Kjernen i RoBUTCHER er å utvikle en robot basert på sensorteknologi og kunstig intelligens, samt integrering av samhandling mellom menneske og robot. Prosjektideen er en videreføring av de tidligere forskningsprosjektene MeaTable og Meat 2.0, hvor Animalia også har vært en sentral bidragsyter.