Go'mørning

Kan EAT-Lancet dietten løse verdens helseutfordringer?

EAT-Lancet diettens minimums-, gjennomsnitts- og maksimumsanbefalinger av viktige matvaregrupper sammenlignet med gjeldende kostråd fra Helsedirektoratet. Tall i gram pr. 2500 kcal pr dag. Fotograf: Animalia

EAT-Lancet kommisjonen hevder å løse alle helse- og klimautfordringer med en felles global diett, «The Planetary Health Diet». Dietten innebærer en dramatisk reduksjon av kjøttforbruket. Men kan vi være sikre på at den er sunn?

EAT-Lancet dietten anbefaler 14 gram rødt kjøtt, rå vare, per dag, men tillater en variasjon på mellom 0 og 28 gram. EAT-Lancet beskriver rødt kjøtt og sukker som «usunne matvarer», men diettens maksanbefaling for sukker er høyere enn anbefalingen for både rødt kjøtt og egg. I tillegg anbefales 29 g (0- 58 g) hvitt kjøtt daglig.

Dietten er svært restriktiv, men kommisjonen mener at forekomst av feilernæring, livsstilssykdommer og for tidlig død kan reduseres betydelig ved å følge den. De norske kostrådene har også som mål å forebygge livsstilssykdommer. Det er derimot noen vesentlige forskjeller mellom EAT-Lancet dietten og de norske kostrådene.

Ulik de norske kostrådene

EAT-Lancet dietten gir rom for å kutte ut alle matvaregrupper bortsett fra frukt, grønnsaker, trenøtter og oljer (figur 1). De norske kostrådene ekskluderer ingen matvaregrupper. Et variert kosthold i tråd med de norske rådene sikrer tilstrekkelig inntak av vitaminer og mineraler i befolkningen.

Norske helsemyndigheter understreker at kosttilskudd generelt ikke kan erstatte et variert kosthold. EAT-Lancet anbefaler derimot å ta kosttilskudd dersom deres diett ikke møter næringsbehov. Dietten presenterer derfor ikke et fullverdig kosthold, slik vi ser det. Kjøtt er en matvare som bidrar med viktige næringsstoffer. Sukker, derimot, har ingen ernæringsmessig verdi utover å tilføre energi.

Moderate mengder kjøtt er sunt

Det norske kostrådet om rødt kjøtt gir rom for inntil 107 g rå vare per dag. Det gjennomsnittlige inntaket av rødt kjøtt i Norge ligger så vidt over maksanbefalingen, men det er store individuelle forskjeller. Mange menn spiser for mye rødt kjøtt, mens 2 av 3 kvinner spiser rødt kjøtt i tråd med anbefalingen. Norske kostråd har altså slått fast at et inntak av rødt kjøtt som er inntil 8 ganger så høyt som EAT-Lancet dietten, kan inngå i et variert, sunt og helsefremmende kosthold. I likhet med mange andre land, har ikke norske helsemyndigheter funnet grunnlag for å gi mengdeanbefalinger for inntak av hvitt kjøtt. En rekke studier viser at kjøtt i moderate mengder som del av et sunt kosthold ikke øker risiko for sykdom. Et ensidig eller ubalansert kosthold er derimot ikke heldig, uansett hva det består av, og kan bidra til å øke sykdomsrisiko på sikt. For høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt er knyttet til en økt risiko for tarmkreft. Dette er det tatt høyde for i norske kostråd.

Mangler viktige næringsstoffer

Næringsberegninger vi har gjennomført av EAT-Lancet dietten, viser at inntaket av en rekke næringsstoffer blir svært lavt. Den veganske varianten av EAT-Lancet dietten som er uten kjøtt, meieriprodukter og fisk, resulterer i en ytterligere reduksjon av disse næringsstoffene. Dette gjelder bl.a. vitamin A, omega-3 og jod. Dietten vil uten berikning av matvarer eller med kosttilskudd mangle vitamin D og B12 fullstendig.

Avviker fra annen forskning

EAT-Lancet dietten hevder å være fastsatt utelukkende fra et helseperspektiv, men avviker likevel i stor grad fra de fleste offisielle kostråd. De norske kostrådene bygger på en vitenskapelig, systematisk gjennomgang og oppsummering av tilgjengelig forskning, med åpenhet om hva som ligger til grunn for rådene. De skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Det er mange land verden over som gjennomfører tilsvarende prosesser, og konklusjonene er gjennomgående svært like kostråd. De norske kostrådene er faglig godt forankret og revideres med jevne mellomrom. Rådene endres ikke på bakgrunn av enkeltstudier eller enkeltrapporter. EAT-Lancet er ikke åpne på hvordan de har kommet frem til den tallfestede dietten. Dette gjør det vanskelig å etterprøve deres konklusjoner.