Go'mørning

Tyskland har vedtatt lovpålagt merkeordning for ulike driftsformer

Den nye merkeordningen tar inn i seg andre merkeordninger med mål om å gi forbrukeren et mer overordnet inntrykk av velferdsstatus. Kilde: haltungsform.de Fotograf: haltungsform.de

I august 2023 trådte Tysklands nye «Lov om merking av driftsform ved dyrehold» i kraft. I første omgang gjelder merkingen kjøtt fra gris. Etter hvert vil krav også gjelde storfe, både kjøtt- og melkeproduksjon, kalkun, kylling, pekingand og kanin. 

 

Tysklands nye merkeordning for driftsform og dyrevelferd, «das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz», gir angivelig oversikt med ett blikk. Her blir alle eksisterende standarder for bedre dyrevelferd «bakt inn». Restauranter og bearbeidede produkter skal også forholde seg til merkekrav på sikt. Det er presisert at det ikke er en egen standard, men en merkeordning basert på 7-8 kriterier, avhengig av dyreart.        

Fire trinn

Hovedinndelingen er basert på driftsform; fra mindre velferd i hus hvor arealene møter minstekravene til mer velferd med økt areal og tilgang til uteområder. På en skala fra 1 til 4 får du vite hvor mye dyrevelferd som er «pakket inn» i hvert produkt.                           

  • Nivå 1: Fjøsdrift, areal i tråd med minstekrav 
  • Nivå 2: Innendørs drift med 10 prosent mer plass
  • Nivå 3: Fjøsdrift med tilgang til uteklima, 40 prosent mer plass
  • Nivå 4: Beitedrift eller fjøsdrift med konstant tilgang til uteområde

Sertifisering og revisjon 

Nivå 1 og 2 skal kontrolleres av nøytrale sertifiseringsorganer i tråd med spesifiserte kontrollsystemer. Nivå 3 og 4 forutsetter deltagelse i en merkeordning for en registrert driftsform, med årlig revisjon av nøytral aktør. For alle nivåer er det ulike krav knyttet til smertefulle inngrep, fôr, fravær av genmodifisert fôr, og sentral registrering av slakterifunn og antibiotikabruk. 

Myndighetene har foreløpig satt av en milliard euro til støtteordninger for bønder som vil bygge om for bedre dyrevelferd. EU-kommisjonen har vurdert og akseptert lovutkastet, men presisert at produkter fra andre land ikke kan diskrimineres.