Go'mørning

Startskudd for nytt prosjekt om bærekraftig matproduksjon

Fotograf: Animalia/ Jonas Ruud

20. januar var det oppstart for forskningsprosjektet «NewTools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability».

Prosjektet har som målseting å bidra til at norsk matproduksjon og matforbruk blir mer bærekraftig. NewTools skal utvikle måter å merke mat slik at forbrukere og produsenter blir mer bevisste på både den ernæringsmessige kvaliteten og hva klima- og miljøbelastningen av maten er.

Om prosjektet

NewTools er et forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, som svar på utlysning av samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, innenfor temaet framtidens bærekraftige matsystemer. Prosjektet startet 1.12.2021 og varer i fire år.

Utvikle skåringssystemer

Prosjektet skal samarbeide med norske matprodusenter og andre aktører med å utvikle to nye skåringssystemer: ett som gir skår for ernæringskvalitet og ett som gir skår for klima- og miljøbelastningen for hver enkelt matvare. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende merkeordninger for mat og videreutvikle disse. Slike merkeordninger finnes både Norge som for eksempel Nøkkelhullet og internasjonalt som for eksempel Nutriscore. Per i dag finnes det ikke noen merkeordninger som gir skår på både bærekraft og helse basert norske forhold.

Samarbeid med bransjen

For å definere slike indikatorer og samleskårer må de ulike aktørene som inngår i det norske matsystemet arbeide sammen. FHI leder NewTools- prosjektet og har med seg forskningsinstitusjoner, representanter for hele verdikjeden fra jord og fjord til bord (matprodusenter og distributører), direktorater og tilsyn, dialogpartnere fra matvarekjedene og frivillige organisasjoner med flere.

Animalia deltar i arbeidspakke 1. og 5. Arbeidspakke 1. handler om interessentinvolvering, etablering av rammeverk og koordinering av prosjektet. Mens det er i arbeidspakke 5. hvor skåringssystemene skal utvikles og testes.