Go'mørning

Stor interesse for automasjon i kjøttbransjen

Figur 1: Danske mål for kjøttbransjen mot 2025 (Lars Hinrichsen). Fotograf:

I slutten av september i fjor ble iMAC arrangert i Málaga, Spania. iMAC er et internasjonalt nettverk for digitalisering, automasjon og robotikk. Mayekawas presentasjon av automatisker skjæreceller var veldig interessant for norsk skala. Selv om kostandene enda gjør systemet vanskelig å regne hjem.

Stuart Shaw fra Australian Meat Processors Corporation (AMPC) koordinerer FoU litt etter samme mønster som FFL/JA i Norge. Australierne har følgende strategiske satsninger: «Avansert produksjon, bærekraft, folk og kultur, og tekniske markedsløsninger, marked og produktforbedringer». Når det gjelder avansert produksjon, er deres strategi at manuell produkthåndtering er halvert med teknologiutvikling som skal redusere skader, maksimere utbytte og produksjonseffektivitet innen 2030. 

Lars Leopold Hinrichsen (DTI-DMRI) presenterte automasjonsløsninger designet av det danske instituttet opp gjennom årene, inkludert et kamerasystem som identifiserer små forurensninger på slaktene. De har satt høye strategiske mål mot 2025 (Figur 1). Målene er mange, og sammen viser de en helhet og nødvendig bredde i satsningene.

Fra Storbritannia gjorde Simon Lushey med bakgrunn fra Marks & Spencer det klart at det i dag ikke er noen unnskyldning for ikke å digitalisere og automatisere ettersom hovedkundene, distribusjonen, etterspør mer informasjon om produktene. De vil ha mer kontroll over hva de kjøper. «Dagligvareaktørene vil ha jevn kvalitet, riktig leveranse første gang og hver gang, verdi gjennom effektiv produksjon, innovasjon og tillit», konkluderte Lushley. 

Et av høydepunktene var Kazuhiro Hattori fra japanske Mayekawa som viste systemene de har utviklet innen skjærerobotikk for fjørfe og svin gjennom CellDAS-konseptet (Figur 2). Deres konsept bygger på samme prinsipper som det norske Meat Factory Cell-konseptet utviklet i EU-prosjektet RoBUTCHER. Alex Mason (NMBU) presenterte resultatene fra RoBUTCHER som er særlig tilpasset for små og middelstore kjøttbedrifter. 

Figur 2: Konseptskisse for Mayekawas CELLDAS. En enhet består av et transportbånd (blå) og tre roboter som samhandler med å holde og skjære slaktene styrt av informasjon fra kamerasystemer (3D skanner). (Kazuhiro Hattori)

Robert Ekrem fra norskamerikanske Völur Inc forklarte oss noen av de teknologiske fremskrittene som dette nylig opprettede selskapet bidrar med. De har fått noen store firmaer over hele verden, som JBS, til å satse på at de implementerer modeller basert på kunstig intelligens til styring og kontroll av produksjonen og får mest mulig ut av hvert slakt. 

Presentasjonen til Klemens van Betteray viste produktene som tyske CSB har utviklet. Det var en imponerende helhet i produktene for å utnytte informasjon i ERP-systemet, klassifiseringsløsninger, m.m. CBS sin skjematiske oppfatning av automasjon i verdikjeden kjøtt i forhold til vanskelighetsgrad er vist i Figur 3. 

Figur 3: Skjematisk oppfatning av automasjon i verdikjeden for kjøtt i forhold til vanskelighetsgrad, slik CSB ser det.