Go'mørning

Snart er ikke automasjon lenger forbeholdt de store slakteriene

Bildet er hentet fra Frontmatec og viser deres maskiner som lukker endetarm og splitter slaktet Fotograf: Faksimile fra Frontmatecs salgsbrosjyre

Utviklingen innenfor automasjon går fort og slakterier verden over preges i stadig større grad av automatiserte løsninger. Det er mye å velge mellom, men fortsatt er systemene best tilpasset de største produsentene

Selv om stadig flere oppgaver blir automatisert så er arbeidsoppgavene langs slaktelinja og i den videre nedskjæringen i stor grad fortsatt avhengig av manuell arbeidskraft. Hittil har utviklingen i automasjon basert seg på løsninger tilpasset en tradisjonell slaktelinje, og fjerner dermed ikke utfordringene knyttet til linjeproduksjon. Det vil aldri gå fortere enn det svakeste leddet og det er vanskelig å skalere produksjonen etter slaktevolumet. Dette gjør det til et interessant område for utvikling av automasjon og kunstig intelligens. 

Noe annet enn bil

Automasjon på slakteriet er betydelig mer utfordrende enn for eksempel i bilfabrikker, hvor alle delene er like og skal bearbeides på samme måte. På slakteriet jobbes det med råstoff som er mykt og bevegelig. Slaktet endrer form når det blir utsatt for bevegelse og press på grunn av elastisiteten i vevet og ledd som beveger seg. Alle individer er også forskjellige og har ulik sammensetning av fett og muskler.

Disse problemstillingene danner noe av utgangspunktet for innovasjonsprosjektet RoBUTCHER. Prosjektet har som mål å finne gode løsninger knyttet til fleksibilitet og skalerbarhet. Gjennom kunstig intelligens og robotisering skal RoBUTCHER utvikle en autonom slaktecelle hvor hele slaktet blir håndtert av roboten i en arbeidsstasjon. RoBUTCHER baserer seg på 3D-laserskanning som allerede er en etablert metode blant annet i bruk av Frontmatec.

Beregnet for store volumer

Frontmatec, som er verdensledende innen automasjon i kjøttindustrien, har utviklet robotiserte systemer for slakt og videre prosessering. Her brukes 3D-laserskanning for å planlegge robotens skjærebane og skjæredybde. Dette systemet kan håndtere fra 450-750 slakt i timen og er bygget opp med ulike løsninger langs slaktelinja. For eksempel en operasjon for å lukke endetarmen og en annen for å splitte slaktet. Disse maskinene erstatter den manuelle operatøren, men kan ikke utføre komplekse kutt som krever mer fingerferdighet. Det er designet for tradisjonell slaktelinje med stort volum. Maskinene har en viss fleksibilitet, men kan kun utføre en eller to spesifikke oppgaver. For at systemet skal være mest mulig effektivt bør alle enhetene implementeres langs hele linjen. Dette medfører ofte så store kostnader at det ikke lønner seg for produsenter med lavere slaktevolum.

Det finnes flere andre ulike systemer for automasjon. Felles for disse er at de tilbyr løsninger som er tilpasset slaktelinja. RoBUTCHER skiller seg fra de andre løsningene ved at det foregår i en arbeidsstasjon. Det gjør systemet mer fleksibelt ved ulike produksjonsvolumer ved at antallet arbeidsstasjoner i bruk kan skaleres i forhold til slaktevolumet. 

Fremveksten av automasjon gjennom kunstig intelligens og robotikk utvider mulighetene for nye produksjonsmetoder. Dette betyr at teknologien ikke bare er forbeholdt de store aktørene, men at utviklingen av slike systemer også er attraktiv for de små bedriftene som ikke kan investere ubegrenset i automasjon.