Go'mørning

Matkjedeinformasjon - fra lapper til knapper

Gammeldagse registrerings- og merkemetoder medfører hygieniske utford-ringer vi gjerne skulle vært foruten. Fotograf: Mattilsynet

Matkjedeinformasjonen blir mer og mer digital. Flere slakterier installerer nå dataterminaler på kontrollposisjonen til Mattilsynet. Lapper, tegn og skriblerier på skrottene erstattes av et tastetrykk. Både Mattilsynet og slakteriene heier på den teknologiske utviklingen.

Den norske kjøttbransjen og Animalia har lagt ned et enormt arbeid gjennom utviklingen av Dyrehelseportalen. Med Veterinært Legemiddelregister, Husdyrregisteret og Mattilsynets tilsynssystem, MATS, som noen av datakildene, har innhenting av matkjedinformasjon (MKI) revolusjonert kunnskapen om dyra som skal slaktes. Aldri før har slakteriene hatt mer informasjon om sine «råvarer», og aldri før har kjøttkontrollen kunnet arbeide mer risikobasert. Det blir imidlertid mer og mer viktig at dataene som registreres ved kjøttkontrollen også blir håndtert på en god og effektiv måte, da disse danner grunnlaget for en del av matkjedeinformasjonen.

Store datamengder

Gjennom kjøttkontrollen utfører Mattilsynet en screening av så å si 100 prosent av alle produksjonsdyra i Norge. Undersøkelsene av slakteskrottene avdekker små og store problemer og mer eller mindre alvorlig sykdom. Alle funn som har betydning, enten for skjebnen til det enkelte slakt eller som helse- og velferdsstatistikk for besetningen, blir registrert. Vi snakker med andre ord om store datamengder.

Disse registreringene gjøres i dag i stor grad som dobbeltarbeid. Mattilsynet henger på lapper, skriver på skrottene, roper og gir fingertegn for å videreformidle funnene. Slakteripersonell taster inn sifre og koder for harde livet, i tillegg til sin egentlige jobb med klassifisering. Her snakker vi dobbeltarbeid, ineffektivitet og fare for feil i stor stil. I tillegg medfører disse gammeldagse metodene hygieniske utfordringer vi svært gjerne ville vært foruten.

Digital revolusjon

I Mattilsynet har vi lenge drømt om smarte touchskjermer på kontrollplassen vår, der informasjon om slaktedyra popper opp idet de passerer forbi, slik at vi vet mer om hva vi skal se etter, og der våre observasjoner kan registreres med et enkelt trykk på skjermen. Vi vet det finnes, vi har sett det i andre land. Nå i 2017 ser det ut til at vi er i bevegelse. Noen slakterier har selv sett at tiden er moden, andre har kanskje latt seg overtale litt. Men vi ser at flere slakterier er i gang med installasjon av dataterminaler. Ser vi starten på en digital revolusjon for kjøttkontrollen?

Mattilsynets prosjekt «Systemstøtte for kjøttkontroll» har blant annet jobbet med å stimulere slakteriene til å installere såkalte «veterinærterminaler». Videre i prosjektet vil vi se på hvordan matkjedeinformasjonen kan «spisses» ytterligere, og hvordan Mattilsynet på en mer effektiv måte kan følge opp de funnene vi gjør i våre egne datasystemer.

 

FAKTA:

Prosjekt Systemstøtte for kjøttkontroll

Prosjektet er et av Mattilsynets høyest prioriterte digitaliseringsprosjekter. Ved å utvikle og innføre nye digitale verktøy, vil Mattilsynets arbeid på slakteriene bli mer effektivt, og dataene som blir framskaffet om slaktedyra kan bli brukt på en bedre måte. Målet for prosjektet er at både slakteriene og Mattilsynet skal oppleve tydelige gevinster.