Go'mørning

AutoMEATe - åpen automasjonsklynge for norsk matproduksjon

Fotograf: TPHeinz/ Pixbay

En klynge er et verktøy for å øke bedriftenes innovasjonsevne. AutoMEATe skal arbeide for bærekraftig matproduksjon med optimal teknologi.

Animalia har tatt initiativ til å etablere en klynge på automasjon. Vi har tatt utgangspunkt i kjøttbransjens behov, men ønsker deltakere fra andre produksjoner og sektorer velkommen. AutoMEATe er en åpen møteplass for sluttbrukere, leverandører, forsknings- og innovasjonsinstitusjoner, og andre som er interessert i automasjon innenfor matproduksjon.

Det er opplagt potensiale for læring og kompetanseoverføring mellom sektorene. Medlemmer av AutoMEATe skal gjensidig inspirere og legge til rette for samarbeid, strategisk utvikling og forskning, salg og eksport, redusere risiko forbundet med automasjon og suksessrik integrasjon av systemer og løsninger.

Økende interesse

Automasjon i kjøttbransjen har gjennomgått en relativt sakte utvikling globalt. Norske bedrifter har vært tidlig ute. Verdens første operative robot i kjøttbransjen ble installert på Nortura Rudshøgda på begynnelsen av 1990-tallet. Siden har interessen vært til stede og blitt vedlikeholdt, men nå merker vi at interessen er økende og at mange flere bedrifter er nysgjerrige. Denne interessen er det klyngen skal ta tak i og bidra til ideer, bedre prosesser for medlemsbedriftene og tilgang til norsk og internasjonalt nettverk av leverandører, integratører, utviklingsmiljøer og matprodusenter.

Animalia fasiliterer klyngen

Animalia har tatt på seg å lede og drifte klyngen. Aktiviteten vil i stor grad bestemmes av medlemmene og det valgte styret. Utgangspunktet skal være bedriftenes interesse for automasjon og selvkost. Animalia bidrar med sekretærfunksjon, sharepoint-plattform, hjemmeside og økonomisystem. Klyngen vil ha en atskilt økonomi med eget kostnadssted i Animalias systemer.

Interessert i å bli medlem? Ta kontakt med Ole Alvseike på e-post: ole.alvseike@animalia.no