Rune Rønningen

Fagkonsulent kjøttskjæring
Skjæring og analyse

Tlf: +47 938 26 429
rune.ronningen@animalia.no