Frøydis Bjerke

Prosjektingeniør
Prosess og produkt

Tlf: +47 975 49 982
froydis.bjerke@animalia.no