Vellykket samling for landets ullklassifisører

I starten av juni arrangerte Fagtjenesten for ull, ledet av Siv Heia Uldal, en todagers samling for landets ullklassifisører. Arrangementet samlet rundt 55 deltagere, inkludert ullstasjonslederne, og bød på både faglig påfyll og sosialt samvær.

Så godt som alle ullklassifisører fra hele landet deltok på en todagers samling.

Besøk hos Sandnes Garn

Deltagerne fikk en omvisning i fabrikkens lokaler og innsikt i produksjonsprosessen. Videre ble det holdt faglige innlegg og diskusjoner om Norsk ullstandard, hvor deltakerne kunne dele erfaringer og diskutere viktige temaer innen ull-faget. Stort engasjement rundt avlsarbeidet for bedre ullkvalitet skapte også innlegget til avlsforsker i Norsk Sau og Geit, Inger Anne Boman. Siv Heia Uldal, fagansvarlig for Fagtjenesten for ull, uttrykte begeistring med gjennomføring av arrangementet.

—  Det er utrolig moro å se så mange engasjerte ullklassifisører samlet! Her er vi for å lære og dele kunnskap med hverandre, forteller fagansvarlig.

Klassifisering på Forus Ullstasjon

På dag to besøkte deltagerne Forus Ullstasjon. Her ble det gjennomført en praktisk øvelse i klassifisering av sauefeller, hvor 25 feller ble vurdert. Hver felle ble i etterkant av testen ble nøye gjennomgått, og deltakerne fikk tilgang til fasit basert på analyseresultater og dommernes vurderinger. Denne øvelsen førte til gode faglige diskusjoner om klassifiseringskriterier og kvalitetsvurderinger.

—  Jeg håper at deltagerne på samlingen føler at de har fått verdifull faglig innsikt og nyttig sosialt samvær. Denne typen samlinger er viktige for å opprettholde og heve standarden på norsk ull, forteller Uldal.