Utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland

Det ble 18. februar konstatert fugleinfluensa i et fjørfehold med oppalsflokker av slaktekylling i Lund kommune i Rogaland. Dette er det første utbruddet av fugleinfluensa i tamfuglhold i Norge så langt i vinter. I sin siste statusrapport av 11. januar oppfordrer Veterinærinstituttet til skjerpet smittevern og årvåkenhet. 

Fotograf : Animalia / Thorbjørn Refsum

Dyra i huset hvor det ble påvist smitte ble avlivet 19. februar. Dyreholdet er sperret, og det er opprettet verne- og overvåkingssoner på henholdsvis 3 og 10 kilometer i radius. Se kart med soner

Dyreholdet består av to driftsenheter. Disse er godt atskilte fysisk, men de er likevel å regne som én epidemiologisk enhet blant annet ved at samme røktere har vært i begge hus i forkant av utbruddet. EU-regelverket tilsier derfor avliving og sanering av begge hus.  

Mattilsynet har opprettet en egen nettside med mye praktisk informasjon rundt dette utbruddet: Dette betyr sonene rundt utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland 

Du kan lese om utbruddet og generelle forholdsregler på nettsidene til Veterinærinstituttet og Mattilsynet:

Animalia har en egen informasjonsside om fugleinfluensa.