Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak.   

Illustrasjonsbilde

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Livdyrkontakt er den største risikoen for smittespredning mellom storfebesetninger. For å redusere risiko for å spre smitte fra besetninger som har uoppdaget smitte ble en felles husdyrnæring i november i fjor enige om å innføre egne tiltak i form av en sone med begrensinger på livdyromsetning. 

Endrer soner og tiltak 

Det har snart gått tre måneder siden de første tilfellene ble påvist og det er et tydeligere bilde av smittesituasjonen. Næringen mener derfor det er tid for å vurdere en forsiktig oppstart av livdyromsetning og det er derfor gjort justering av soneinndelinger og smittebegrensede tiltak gjeldende fra 23. januar. 

Det er fortsatt usikkert hvor lenge smitten har vært i området og hvordan smitte kom inn til Trøndelag. Det meste av smittespredningen antas å ha skjedd i 2023, men det er også mulig at noe spredning kan ha skjedd tidligere år. Næringas soner vil justeres etter fortløpende vurdering av smittesituasjonen og ny kunnskap. Planen per nå er å vurdere sonene på nytt i april.

Her finner du mer fagstoff om sjukdommen