Påvist storfetuberkulose på melkeku

Det er påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) på ei melkeku i Ryfylke i Rogaland som ble slaktet i november. Storfebesetningen på gården kua kom fra har vært båndlagt siden november. Mattilsynet følger opp for å finne smittekilden og undersøke de andre dyrene. Aktuelle livdyrkontakter blir også fulgt opp.

Illustrasjonsbilde

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Oppdatering: Ett storfe i et kontaktdyrehold til den første besetningen testet også positivt for smitte.

Tuberkulose hos storfe, forårsaket av M. bovis, ble erklært utryddet i Norge i 1963. Siden den gangen har det kun vært to påvisninger; i 1984 og 1986. Norge har internasjonal fristatus for sykdommen.

Storfetuberkulose kan smitte til mennesker, primært gjennom upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter. Melkekua ble kassert i forbindelse med slaktingen. All melk har blitt pasteurisert og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken.

Folkehelseinstituttet anser at det ikke er noen risiko for smitte til befolkningen generelt i dette tilfellet.

Symptomer

Symptomer på storfetuberkulose henger sammen med hvilke organer som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. Hos storfe kan symptomer være avmagring, nedsatt produksjon, hoste, diare/forstoppelse og sikling.

Påvisningen fører ikke til at Norge mister den internasjonale fristatusen for sykdommen, det vil kun gjelde for anlegget melkekua kommer fra. Mattilsynet jobber for å gjennomføre tiltakene som må til for å gjenopprette fristatusen på dette anlegget.

Les mer om storfetuberkulose