Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg.

Fra 1. januar 2020 skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017:


Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30