Norges beste kjøttprodukter

I går ble resultatene av NM i Kjøttprodukter 2019 offentliggjort. I tillegg til å være Norges største test av julemat er det også det nærmeste norsk kjøttbransje kommer sin helt egen «Oscar»- utdeling.

Vinnerne av gullmedalje i urøkt pinnekjøtt. Fra venstre: Animalia (prisutdeler), Solberg Pettersen (gullmedaljevinner), Fatland Ølen (gullmedaljevinner), H. Mydland (gullmedaljevinner og Norgesmester), Fana Kjøtt (gullmedaljevinner) og Bønes Gårdsmat (gullmedaljevinner).

Over flere dager i oktober har 65 bedrifter fått bedømt sine innsendte produkter i blindtest uti fra råvare, utseende, lukt, smak og konsistens av uavhengige fagfolk med lang erfaring i kjøttfaget. Animalia var representert i dommerpanelet. Totalt er 550 produkter bedømt. I går ble resultatene offentliggjort og medaljer ble utdelt.

– Poenget med kåringen er å gi norsk kjøttindustri en uavhengig og faglig tilbakemelding på produktene sine. De blir også satt opp imot konkurrentenes produkter. Det er ingen tvil om at NM i Kjøttprodukter over tid er med på å heve kvaliteten på norske kjøttprodukter, sier Svein- Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF.

Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund (KLF) er arrangør av konkurransen, som ble arrangert for første gang i 1983. Kåringsarrangementet har også en faglig ramme. Flere av innleggene hadde bærekraft som tema. Torunn T. Håseth, fagdirektør Kvalitet og foredling i Animalia holdt innlegg om pinnekjøtt. Hun fortalte om pinnekjøttets rolle i norsk mattradisjon, mulighet for å bruke sau som råvare og fastslo at pinnekjøtt er bærekraftig festmat også i fremtiden.

– Animalia sin styrke er vår verdikjedekompetanse. Dette gjør at vi kombinerer kompetanse innen prosess, produkt og kjøttfag med  kunnskap om helse, dyrevelferd og bærekraft, sier Håseth.  

I tillegg til viktigheten av god dyrevelferd og kjøttets betydning i et  bærekraftperspektiv, vektla KLFs styreleder Ståle Gausen i sin åpningstale verdien i at bransjen står samlet og arbeider aktivt for å opprettholde og styrke omdømmet. Regelverksetterlevelse, strenge bransjestandarder, åpenhet, dokumentasjon og redelighet er viktige ingredienser i kjøttbransjens tillitsbygging, poengterte Gausen.