Mædi påvist hos sau i Trøndelag

Det er påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

Mattilsynet melder om at mistanken om mædi i en besetning i Trøndelag er bekreftet. Mædi er en B-sjukdom, noe som innebærer systematisk bekjempelse. Siste påvising av mædi var i 2005. Mædi smitter ikke til mennesker.

Mattilsynet kartlegger nå aktuelle kontaktbesetninger til den smitta besetningen og pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen, da det er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Sauene får gå på utmarksbeite siden risikoen for å smitte andre besetninger der regnes som svært liten.

Mattilsynet melder at de nå vil ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske, og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Det vil ta noe tid å kartlegge alle kontaktene til den smittede besetningen, og det betyr at smitteomfanget i praksis er ukjent. I denne perioden er det – som alltid - viktig å tenke gjennom hvordan man kan beskytte egne og andres dyr mot smitte. Restriksjoner kan påvirke værsalg og avlsarbeid til høsten, noe som kan medføre ekstra utfordringer. I denne situasjonen vil det være tryggest å rekruttere nye værer fra egen besetning.

Les mer: