Krever basisopplæring i dyrevelferd for gris

Alle som steller gris skal innen nyttår ta et kurs som går gjennom basiskunnskap og praktisk arbeid med dyrevelferd for gris. Dette er et krav i dyrevelferdsprogrammet for svin som næringa har innført i 2019.

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og for forbrukerne. Derfor har svinenæringa etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser. Dyrevelferdsprogrammet stiller blant annet krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjuke og skadde dyr og tettere oppfølging fra slakteriene. Avvik fra kravene fører til økonomiske sanksjoner.

Kunnskap gir god praksis

I dyrevelferdsprogrammet har næringa også lagt inn et krav om grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Derfor har Animalia, i samarbeid med Norsvin, utviklet et obligatorisk e-læringskurs for dyreeiere og røktere som har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet i kurset.

– Kurset er en del av de totale opplærings- og veiledningsaktivitetene i dyrevelferdsprogrammet. Det gir en grunnleggende innføring i observasjon av dyra og grisens normale atferd, hvordan du følger opp sjuke og skadde dyr, og viser eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning, sier Sondre Stokke Naadland, spesialveterinær i Helsetjenesten for svin i Animalia.

– God dyrevelferd gir bedre helse hos dyra og trivsel på arbeidsplassen. Det er også økonomisk lønnsomt, understreker Naadland.

Kurset finnes på norsk og engelsk. Fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende.

Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer. Ved å kreve gjennomføring av e-læringskurset i dyrevelferdsprogrammet, legges det opp til at kursdeltakerne skal kunne omsette denne basiskunnskapen til god praksis i fjøset.

Lavere pris før nyttår

E-læringskurset krever tilgang til en pc, nettbrett eller smarttelefon, og det kan gjennomføres når og hvor det passer den enkelte. Dyreeier har ansvar for å sikre at alle som steller gris fjøset sitt har tatt kurset.

Kurset koster 500 kroner for første bruker. De neste brukerne av kurset som er tilknyttet samme dyreeier, får kurset til 250 kroner nå i høst. Fra 1/1-2020 økes prisen til 800 kroner for første bruker og 400 kroner for de neste brukerne som er knyttet til det samme dyreholdet.

Her finner du e-læringskurset «Dyrevelferd for gris»