Klimakalkulatoren er lansert

Landbrukets Klimakalkulator er nå lansert for svin, mjølk og korn. Dette er verktøy som skal dokumentere hvor klimasmart norsk matproduksjon er og klimagasskuttene som landbruket skal ta fremover.

Siden 2016 har en samlet næring jobbet iherdig med å utvikle dette verktøyet, og nå er det endelig klart. Kalkulatoren er tilgjengelig for melk, korn og gris i første omgang. Alle andre produksjoner følger etter.

Ved hjelp av dette nye verktøyet kan bonden nå få oversikt over klimagassutslipp på gårdsnivå, og gjøre målrettede tiltak for å kutte utslipp og binde karbon.

For svineprodusenter er Ingris årsstatistikk en viktig del av datagrunnlaget for beregning av gårdens klimaavtrykk. 

Test klimakalkulatoren her

Se også