Ingris tilbyr elektronisk fjøslogg

Et av kravene fra Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling og oppfølging av syke/skadete dyr. For at dette skal bli lettvint for bonden, så har Ingris laget en enkel fjøslogg hvor du kan dokumentere dette.

Fjøsloggen er basert på Helsetjenestenesten for svin sin fjøslogg og består av to deler; en del hvor du registrerer eventuelle skader på innkjøpte dyr og en del hvor du registrerer skader/sykdommer underveis i perioden.

Dyr som blir registrert som døde/avlivet vil også vises i fjøsloggen. Det er like enkelt å gjøre registreringene på telefon som på PC, og fjøsloggen er alltid tilgjengelig i PDF.

Se også: