Fugleinfluensa – Nå er smittevern ekstra viktig

Smittevern er alltid viktig. Likevel, i forbindelse med høsttrekket oppfordrer Mattilsynet nå alle om å ha et ekstra fokus på smittevern og hygienerutiner, være årvåkne og ha lav terskel for varsling ved produksjonsavvik eller sjukdomstegn i egne besetninger. 

Illustrasjonsfoto

Fotograf : Pixabay

Det er i forbindelse med Veterinærinstituttets statusrapport av 13. oktober og risikovurderingen der, at Mattilsynet nå går ut med en slik oppfordring. Det har også i år vært en rekke utbrudd hos villfugl i hele landet, som først og fremst har rammet måkefugl hard. Fortsatt registreres sjukdom og død hos villfugl, forårsaket av fugleinfluensavirus. Andefugl er ofte bærere av viruset. Av erfaring vet vi at det er flest sjukdomsutbrudd i alle typer fjørfehold fra og med oktober og et stykke ut på vinteren. Også Newcastle sjukdom er fortsatt registrert hos duefugl. 

Anbefalingene er som følger: 

  1. Ha oppdatert smittevernplan på plass – Bruk gjerne Helsetjenestens planmal for fjørfeprodusenter i fagsystemet HelseFjørfe.
  2. Sørg for at alle i dyreholdet forstår og følger fastsatte hygienerutiner.
  3. Ha orden på smitteslusa og bruken av denne. Ta i bruk besøkslogg.
  4. Ha lav terskel for varsling av helseovervåkingsveterinær eller Mattilsynet ved produksjonsavvik eller sjukdomstegn. Spesielt viktig er det å følge med på fôropptaket

Les mer