Fortsatt nedgang i forbruk av antibiotika til dyr i Norge

Årets NORM-VET- rapport viser at bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og Mattilsynet konstaterer at det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr.

Det viser analysene av antibiotikaforbruket til dyr i 2018, samt resultater fra overvåkingen av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat i NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler). Veterinærinstituttet har ansvar for overvåkningsprogrammet på oppdrag fra Mattilsynet.

I 2018 ble det brukt 4 821 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på 17% sammenlignet med 2013 og rundt 40 % siden 1995.

– Det at vi ser så jevn nedgang av bruk av antibiotika i landbruket skyldes først og fremst forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse, avl og restriktiv bruk av antibiotika. Flere alvorlige smittsomme dyresjukdommer er utryddet gjennom flere tiår med målretta innsats. Dette er et langsiktig arbeid som har gitt oss friske dyr med lav forekomst av sjukdommer, sier Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia.

– Så langsiktig arbeid kombinert med målrettede tiltak er oppskriften for fortsatt svært lav forekomst av resistens i norsk husdyrhold, og dette er grunnstammen i husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, konstaterer Vatn

Se også:

- Mattilsynets pressemelding

- NORM-VET  - Veterinærinstituttet

- Husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier