Her er Kjøttets tilstand 2023

Torsdag 2. november var det lansering av Kjøttets tilstand 2023 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden — fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Se hele lanseringen nedenfor (trykk for å starte avspillingen)

Fotograf

Programmet for lanseringen var:

  • Velkommen ved Edel-Anita Westhagen
  • Datadeling for verdiskaping og bærekraft ved Marit Lystad
  • Tall og trender – del 1 ved Tor Arne Ruud
  • Resultater fra forskningsprosjektet Enduring Growth! – kvalitetsavvik i svinekjøtt ved Stefania Bjarnadottir
  • Verdiskapning ved Animalias pilotanlegg for kjøttskjæring – Hvordan data kan bidra til å forbedre produksjonen av kjøtt og øke verdiskapningen i næringen ved Jørgen Kongsro
  • Tall og trender – del 2 ved Tor Arne Ruud
  • Utviklingslinjer som krysser – kjøttets plass i samfunnet de siste tiårene ved Ola Nafstad
  • Gråvær og gleder i griseriet ved Marit Glærum, svinebonde og journalist Norsk landbruk
  • Slutt