Endring i konsum av animalske matvarer

I juni ble den nordiske ernæringskonferansen (NCC) avholdt i Bergen. Animalia var representert med to postere. Posterne viser at det er en endring i konsumet av animalske matvarer, og at de har en viktig rolle for selvforsyningen av protein og energi.

Torill Emblem Nysted (til venstre) og Karianne Spetaas Henriksen (til høyre) presenterer sine postere på den 13. nordiske ernæringskonferansen i Bergen.

Endringer i konsum av animalske matvarer 

Karianne Spetaas Henriksen, fagsjef ernæring i Animalia, presenterte posteren “Consumption of Dairy, Meat, Egg and Fish in the Norwegian Diet has Changed Considerably in 90 Years”. 

Henriksen fremhevet betydelige endringer i konsumet av melk, kjøtt, egg og fisk i Norge over de siste 90 årene:  

– Konsumet av melk har gått ned betydelig, spesielt fra 1970-årene, mens konsumet av kjøtt har økt. Dette skyldes først og fremst en økning av svin, men deretter også fjørfe fra og med 1990-årene. Fiskekonsumet er halvert ila disse 90 årene, mens eggkonsumet er omtrent doblet, forklarte Henriksen. 

Kjøttets rolle i et variert og bærekraftig kosthold 

Torill Emblem Nysted, spesialrådgiver ernæring og bærekraft i Animalia, presenterte posteren med tittelen “Meat – Important for a Varied, Healthy and Sustainable Diet”. 

Nysted understreket at kjøttforbruket i Norge har vært stabilt de siste 20 årene, og at det spiller en viktig rolle for selvforsyning av protein og energi: 

– Vi må finne en balanse som sikrer at vi har en bærekraftig matforsyning som også bidrar til et sunt kosthold. Dette innebærer blant annet å ta hensyn til både miljøpåvirkning og ernæringsbehov, sa Nysted. 

Lite oppmerksomhet rundt matproduksjon  

Den nordiske ernæringskonferansen er et samarbeid mellom ernæringsforeningene i  Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island, tilknyttet Federation of European Nutrition Societies (FENS). Konferansen, som arrangeres hvert fjerde år, samler forskere og andre fagfolk innen ernæring, mat og helse fra over 20 forskjellige nasjonaliteter. I 2024 ble konferansen arrangert i Bergen, støttet av Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet. 
 
– Programmet var interessant og variert, men vi hadde gjerne sett at landbruk og landbasert matproduksjon, gjerne i et norsk og nordisk perspektiv, fikk større oppmerksomhet. Dette ville gitt en mer helhetlig innsikt i ernæringsforskningens rolle i bærekraftig matproduksjon, oppsummerer Animalias deltagere på konferansen.