Oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin under korona-unntakstilstanden

Det er ingen pause i dyrevelferdsprogrammet for svin til tross for unntakstilstanden vi nå er i. I de fleste områder av landet er det fortsatt mulig å gjennomføre planlagte veterinærbesøk iht. kravene i dyrevelferdsprogrammet til tross for tiltakene mot spredning av koronavirus (SARS-CoV-2).

Der tiltakene mot spredning av koronaviruset gir utfordringer med gjennomføring av veterinærbesøkene, vil manglende godkjenninger i Helsegrissystemet per nå ikke føre til lavere utbetaling ved salg eller leveranse av gris. I disse områdene skal gårdsbesøk begrenses til det mest nødvendige for å sikre god dyrehelse og -velferd og opprettholde en god produksjon.

Vi forventer at kravene som ligger til de forskjellige godkjenningene (Helsegris, Velferdsgris, Avlsbesetning og SPF) følges opp i besetningene så godt det lar seg gjøre.

Unntak for godkjent status gjelder til og med 15. mai 2020.