Obligatorisk veterinærkurs fra 01.01.24

Dyrevelferdsprogrammene (DVP) er viktig i arbeidet med å dokumentere og forbedre dyrevelferden i Norge. Fra og med 01.01.2024 må veterinæren ha bestått kurs for å gjennomføre DVP-besøk hos svinebesetninger.

Obligatoriske kurs for både veterinærer og produsenter bidrar til økt kjennskap og forståelse for gjeldende regelverk og retningslinjer. Gjennom kurs bidrar dyrevelferdsprogrammet til holdningsendringer basert på felles kunnskapsgrunnlag.

Dette kurset er obligatorisk for alle som skal være avtaleveterinærer i dyrevelferdsprogrammet for svin. Kurset dekker dyrevelferd for gris, grisens atferd, avvikshåndtering og gjennomføringen av et DVP-besøk. Kurset tar også for seg funnene fra tilsynskampanjen til Mattilsynet og hvordan veterinærene bør forholde seg til disse samtidig som de kan veilede produsentene til å bedre velferden. Med kurset ønsker vi å skape en felles forståelse for god dyrevelferd i svinebesetninger.

Kurset finner du her

Kurset består av 3 moduler for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer:

Modul 1 - Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle gir en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle, i tillegg til en overordnet gjennomgang av hvordan et DVP-besøk skal gjennomføres. Modul 1 består av en e-læringsmodul.

Modul 2 – Veiledning og motivasjon til forbedring har veiledningsteori, metoder og kommunikasjon som tema. Du vil også lære mer om hvordan bruke veiledning til motivasjon for endring, i tillegg til mer kunnskap om hvordan håndtere den vanskelige samtalen. Modul 2 består av en e-læringsmodul, en test og et videoforedrag.

Modul 3 – Velferdsindikatorer i husdyrproduksjonene går nærmere inn på det enkelte dyreslagets atferd og behov. Modulen omfatter ressurs- og dyrebaserte velferdsindikatorer som inngår i dyrevelferdsprogrammet for det aktuelle dyreslaget.