Praktisk info om hva DVP storfe betyr for deg

Innrullering

Alle produsenter med mer enn 10 dyr deles inn i 5 puljer avhengig av siste siffer i DyreholdsID.

Hver pulje får en innrulleringsperiode på 3-4 måneder. Du får SMS og e-post nå din periode starter. Første DVP-besøk med veterinær må være gjennomført innen utgangen av perioden.

Hva må du gjøre?

Sjekk at du har riktig kontaktinfo hos Produsentregisteret. Det er denne informasjonen vi bruker for å nå deg. Logg inn på profil.prodreg.no 
Når du mottar SMS/e-post om at innrulleringsperioden din har startet, gjør du følgende:

  1. Logg inn i Velferdsportal storfe (VPstorfe): vpstorfe.animalia.no Passord og brukernavn fra Landbrukets Dataflyt, det samme som brukes f.eks. i din husdyrkontroll.
  2. Opprett avtale med veterinær i VPstorfe. Trykk på fanen «Avtaler», trykk deretter på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær». Søk opp og velg veterinær.
  3. Kontakt veterinær direkte for å avtale tidspunkt for besøket. Planlegg dette i god tid før fristen!
  4. Følg opp eventuelle avvik ved å gjennomføre aktuelle tiltak. Gi beskjed og relevant dokumentasjon til veterinær når avviket er utbedret.

NB! Du kan gjennomføre besøk før perioden din starter dersom du ønsker det.

Hva må veterinær gjøre?

Svare på din avtaleforespørsel, gjennomføre besøk i henhold til gjeldende veileder og eventuelt lukke avvik etter utbedring.

Trenger du mer informasjon?