Oppalsprosjektet Rearing laying hens

HOVEDMÅL:

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for oppal av robuste verpehøner som er bedre tilpasset fremtidens driftssystemer.

DELMÅL:

Prosjektet består av tre delmål:

  • Kartlegging av problemer og risikofaktorer, knyttet til oppal (fjørfenæringens handlingsplan for dyrevelferd, KL)

  • Praktiske forsøk i besetninger

    • Effekt av oppal i bur eller aviarier på velferd og produksjon i miljøinnredning

    • Metoder for å redusere frykt og stress

    • Metoder for å øke tilpasning til aviarier

  • Grunnleggende forskning, effekt på hønsehjernen