Faglig bistand i erstatningssaker

Helsetjenesten for fjørfe tilbyr fjørfeprodusenter faglig bistand til beregning av økonomisk tap i ulike erstatningssaker innen fjørfeproduksjon.

Dette kan omfatte problemstillinger knyttet til fôr, sykdom, dyremateriale, teknisk innredning, forsikringsoppgjør og lignende. Kostnadene for bistanden avhenger av saksomfanget. Standard timesats er kr 870 eksl. mva.

For spørsmål, kontakt: 

Guro Vasdal på tlf. 909 99 377 eller guro.vasdal@animalia.no

Thorbjørn Refsum på tlf. 230 59 809 eller thorbjorn.refsum@animalia.no