Dyrevelferdsprogrammet for svin utvides fra 1. januar 2022

Anmerkninger fra utvidet sjukdomsregistrering (USR) på slakteriet er en del av Dyrevelferdsprogrammet for svin fra 1. januar 2022. USR-anmerkningene er synlige på produsentenes statusside. For stor andel anmerkninger vil medføre rådgivingsbesøk med avtaleveterinæren.

Fotograf : Audun Flåtten

To eller tre anmerkningstyper er med

For purkebesetningene vil kodene leddbetennelse og åpne halesår telle med, mens i slaktegrisbesetningene inkluderes i tillegg byller. Grensene for krav om rådgivingsbesøk av avtaleveterinær vil variere for de forskjellige anmerkningene (Tabell 1). Anmerkningene baserer seg på all gris som er levert fra besetningen i løpet av de siste 12 månedene. Andelen anmerkninger blir inndelt i grønn, gul og rød sone. Grønt regnes som ok. Anmerkninger som havner i gul (observasjonssone) eller rød sone (tiltakssone) vil medføre krav om et rådgivingsbesøk av veterinæren innen 30 dager. Meningen med veterinærbesøket er å finne årsaken til økningen i anmerkningene. Gjennomføres ikke veterinærbesøket vil besetningen miste velferdsgrisgodkjenningen.

Bortfall av velferdsgrisstatus som følge av anmerkninger som havner i rød sone utsettes inntil videre. Dermed vil anmerkningene alene ikke medføre trekk i slakteoppgjøret.

 

Grønn

Gul

Rød

Byller *

0-3 %

3-6 %

Mer enn 6 %

Leddbetennelser

0-2 %

2-4 %

Mer enn 4 %

Åpent halesår

0-2 %

2-5 %

Mer enn 5 %

Tabell 1 Grenseverdier for USR-anmerkninger (* bare for slaktegrisbesetninger)

Trafikklys under Velferdsgrisstatus

Allerede på statussiden under Velferdsgrisstatus i Helsegrissystemet finner man statusen for de aktuelle USR-anmerkningene. Anmerkningene markeres med grønn, gul eller rød. Ved siden av finnes en lenke til USR-siden. Den samme USR-siden kan også nås fra produsentens meny øverst på siden, i tillegg fra menyknappen som finnes øverst til høyre i forbindelse med navn og produsentnummer.

Egen USR-side

På en egen USR-side er det illustrasjoner av alle USR-anmerkningene for gris (se bilde nedenfor). Øverst finner man de to eller tre aktuelle anmerkningene som er inkludert i Dyrevelferdsprogram for svin og kan medføre veterinærbesøk. Anmerkningene deles inn i grønne, gule og røde felter tilsvarende beskrivelsen i tabell 1. På denne siden har produsenten mulighet til å sammenlikne nivået av USR-anmerkninger i sin besetning både med gjennomsnittet på slakteriet de leverer til og med landsgjennomsnittet. Dette gir deg en enkel tilnærming til å forstå hvordan situasjonen er i besetningen sammenlignet med andre og dermed se om det kan være behov for å gjøre tiltak i besetningen på forskjellig nivå. Avtaleveterinæren har også tilgang til denne siden og kan bruke denne som ledd i rådgiving i besetningen.

 

usr.png