Lars Erik Gangsei

Spesialrådgiver
FoU og innovasjon

Tlf: +47 950 61 231
lars.erik.gangsei@animalia.no