Tilleggskrav ved import av oksesæd

KOORIMP vil vurdere hver sædimport i forhold til avsenderlandets dyrehelsemessige situasjon på det tidspunktet sæden ble produsert. Alle offentlige krav skal være oppfylt på importtidspunktet.

Ta kontakt med Mattilsynet for mer informasjon om offentlige bestemmelser. Alle tilleggskrav skal være oppfylt før importert sæd kan brukes i norsk storfeproduksjon.

Generelle tilleggskrav

  • Sæden er produsert på en godkjent seminstasjon og er formidlet av en eksportør som har godt renommé og erfaring med eksport.
  • Sæden er frosset.
  • Sæd fra Storbritannia skal være tatt ut etter år 2000.

For IBR/IPV skal ett av følgende tre tilleggskrav være oppfylt

a) Sæden er produsert i et land som er offisielt fritt for IBR/IPV og sæddonor har oppholdt seg i eksportlandet hele livet.

b) Dersom eksportlandet har IBR/IPV, skal sæddonor være dokumentert serologisk negativ for og ikke vaksinert mot IBR/IPV minst 21 dager etter sæduttak

c) Det enkelte sæduttak er undersøkt for IBR-virus med PCR-teknikk med negativt resultat.

For BVD skal ett av følgende to tilleggskrav være oppfylt

a) Sæddonor er testet for BVD-virus med negativt resultat, og testet for antistoff mot BVD-virus med negativt resultat minst 21 dager etter sæduttak.

b) Sæd er testet for BVD-virus med PCR-teknikk med negativt resultat.

For Schmallenbergvirus skal ett av følgende krav være oppfylt:

a) Sæden er produsert før 1. juni 2011.

b) Donoroksen har blitt testet for antistoffer (serum ELISA) minst 21 dager etter produksjon av den aktuelle sæden, med negativt resultat.

c) Donoroksen har blitt testet for antistoffer (serum ELISA) og virus (RT-PCR, fullblod) med negativt resultat, ikke senere enn 14 dager etter produksjon av den aktuelle sæden.

d) Den aktuelle sæden er testet for Schmallenbergvirus med PCR-teknikk, med negativt resultat.

For Mycoplasma bovis

Hver batch/hvert ejaculat av sæden er testet for Mycoplasma bovis med PCR-teknikk ved Veterinærinstituttet i Oslo, med negativt resultat. Les mer her

For Blåtunge:

Det stilles ikke krav om testing av sæd som er produsert i land som har hatt fristatus for blåtunge i minst 6 måneder på produksjonsdato.

Hvis dette ikke er tilfelle, skal ett av følgende tilleggskrav være oppfylt:

a) Donoroksen skal ha testet negativt for antistoffer (serologi) mot blåtungevirus minst 21 dager etter sæduttak.**

b) Donoroksen skal ha testet negativt for blåtungevirus (PCR) senest 28 dager etter sæduttak.**

**For sæd fra Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg eller Frankrike vil kravet gjelde for sæd som er tatt ut etter 1. mai 2006. For sæd fra Sverige, Danmark, UK, Østerrike, Sveits, Polen og Tsjekkia gjelder kravet sæd tatt ut etter 1. september 2007.