Våre tjenester og fasiliteter

Animalia driver utvikling, industrirettet forskning og kunnskapsoverføring for norsk kjøttbransje, spesielt innenfor kjøttskjæring, utbytteberegninger, tidsstudier og arbeidsprosesser.

Forbedringsarbeid i skjæreavdelingene, «Optikutt»

Vi kan gjennomgå skjærelinjene systematisk med vekt på slakte- og skjærekvalitet -  slaktefeil, riktig innhold i kjøttsorteringene, pussing og trimming, feilskjæring, kort sagt alle avvik fra spesifikasjoner. Kvalitet og effektivitet må balanseres, og økonomien i avdelingen analyseres basert på driftskontroll, produksjonsdata og inntjeningspotensiale.

Kvalitetskontroll av leveranser

Som nøytral faginstans tar vi oppdrag med å kontrollere om leveranser fra skjærebedriftene er i henhold til spesifikasjon, og gir vår vurdering av eventuelle avvik, f.eks. på fettprosent, brusk og sener i sorteringene, dårlig pussing m.m.

Analyse og statistikk

Vi har høy kompetanse på forsøksplanlegging, databehandling og statistisk analyse som gir bedre forståelse og sikrere beslutningsgrunnlag.

Ny teknologi – bedre kalkyledata

Vi har spesialiserte systemer for detaljert registrering av slakt som er nøyaktig nedskåret etter spesifiserte skjæremønstre. Vi benytter en norskutviklet skanner for ikke-destruktive fettmålinger i sorteringskjøtt og stykningsdeler. Dette gir oss effektiv datafangst til utbytteberegninger og kalkylegrunnlag. Vi gjennomfører også oppdrags- og prosjektbasert kalkyleskjæring av mindre partier storfe, småfe, gris og reinsdyr.

Kjøtteknologisk laboratorium

Våre fagfolk tar et stort antall prøver og gjennomfører målinger av drypptap, farge, intramuskulært fett, pH og vannaktivitet på oppdrag fra avlsorganisasjoner, industri- og forskningsmiljøer.

Kurs og opplæring

I vårt velutstyrte pilotanlegg kan vi tilby kurs til alle som vil lære mer om kjøttskjæring, spesifikasjoner og god praksis. Ta kontakt for å få vite mer om hvilke muligheter som finnes. (Se også egen fane.)

 


Publisert: 18.10.2012