Skjæring og analyse

Fagområder:
Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet
Skjæring og analyse

Praktisk kunnskap som gir innovasjon for kjøttbransjen.

Kjøttskjæring

Animalias styrke og egenart bygger på at vi har kunnskap og praktisk erfaring som er nyttig for norsk kjøttindustri. Vi er de eneste i Norge som har eget pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i kjøttskjæring.

Analyse og statistikk

Våre fagfolk tar et stort antall prøver og gjennomfører kjøtteknologiske analyser: Drypptap, Minolta fargemåling, fettprosent, pH og vannaktivitet. Vi har også høy kompetanse på databehandling og statistisk analyse som gir spennende muligheter for å generere ny kunnskap og forståelse basert på innsamlede data og Animalias brede praktiske og teoretiske kompetanse.


Publisert: 11.10.2012