Utvidet statistikk for gris

Vi har oppdatert statistikkene for GRIS fra 2016. Tall for slaktegris inneholder nå også tall for VAK gris og flådd gris. % VAK er lagt ut i alle statistikkene. I tillegg har vi lagt ut % vak-griser i forhold til all hanngris.

I tillegg får du oversikt over de nye vektgruppene for slaktegris, etter at øvre vektgrense ble flyttet fra 106 til 125 kg. 

Slaktevektene har gått opp med nærmere to kg siden nyttår. 174 slakt har til nå vært i den tyngste vektgruppa, over 120 kg. De utgjør 0,3 % av all slaktegris.

 

Oppdaterte statistikker finner du på følgende side:

 

http://animalia.no/Slakt--kjott--og-eggkvalitet/Klassifisering/Statistikk---Slakt/Dyreslag-GRIS/Statistikk---Gris/Publisert: 22.01.2016