Endringer i regelverket fra 4. januar

Fra 4. januar 2016 blir det endringer i klassifiseringsregelverket, spesielt for gris, men også noen små endringer for storfe og småfe.

Endringer for kategori GRIS og PURKE fra Mandag 4. januar.

Dokumentasjon finnes i Klassifiseringshåndboka, 301P, versjon 16 om slaktegris, 303P, versjon 7 om purker og i 340S, versjon 5 om varenummer. 

 

1. Vektgrense

Høyeste avregningsvekt for GRIS (slaktegris), kategori 170, og VAK-gris, kategori 176, blir flyttet fra 106,0 til 125,0 kg. For flådd gris, kategori 173 blir den tilsvarende grensa 120,0 kg.

For kategori SKÅLDET PURKE og FLÅDD PURKE, gjelder ingen vektgrenser. Disse slaktedyrene klassifiseres kun ut fra utseende og om de har født unger/ hatt kull.

 

2. Utseende

Gris, Flådd gris og VAK-gris er slakt av unge slaktedyr, 5- 8 måneders alder. De skal ha et ungt utseende.

Kategori Skålda Purke, kategori 171, skal bestå av slaktedyr som har født unger og/eller unge slaktedyr med tydelig jurutvikling. Denne kategorien kan også bestå av fysisk eller VAK- kastrerte slaktedyr med en slaktevekt i overkant av 125,0 kg. Denne akseptansen er avhengig av at kastreringen er gjort på forskriftsmessig måte.

 

3. Anmerkingskoder for kategoriene GRIS og VAK-GRIS

811 og 813 får nye nummer, se punkt 5.5.2 og punkt 5.5.3. 811 blir til 311, mens kode 813 blir til kode 312 (se dokument 301P).

 

 

ENDRINGER for STORFE

Se dokument 202S og i dokument 204S.

Kun endringer i anmerkingskoder. Gammel kode 839 blir til 313 i det nye systemet. 838 blir til 314. Se dokumentasjon i 202S, punkt 4.2.

Kode for GULT FETT, gjelder storfekategoriene UNG OKSE, KALV, KVIGE og KASTRAT blir heretter 321. Se dokumentasjon i 204.

 

ENDRINGER for LAM

Se dokument 403S, versjon 6. Gjelder kun kode for GULT FETT

Kode for GULT FETT, gjelder kategorien LAM og blir heretter 321.


Publisert: 23.12.2015