Nei, så feit du har blitt!!

Olav Magne Lystad har sendt inn bilder av ei "råfet" ku. Han mener at vi må utvide skalaen til også å innbefatte fettgruppe 6+!! Se vedlagte bilder under.

Denne kua, kategori KU, veide 525,3 kg, fikk klasse U- og 5+. Kua, som er ei NRF ku, var født den 22. april 2006 og var dermed 3565 dager gammel eller 9 år og 9 måneder gammel. 

Historie: En svensk bonde ringte inn til Statens Jordbruksverk i Sverige, ansvarlig for klassifiseringen i Sverige, og var både fornøyd og misfornøyd med klassifiseringen av "en ko". Etter bondens formening var klassen "nåll minus" (O-), det var jo helt forgalet! Fettbedømmingen var han godt fornøyd med - koen hadde fått 5+!!

 

Bilder:


Publisert: 02.02.2016