Publikasjoner

Fagområder:
Egg

Her finner du publikasjoner for fagområdet Egg


Faktaark - Vasking av eggBransjeretningslinjer for egg

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg håndtering av egg. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Retningslinjen for egg beskriver den norske kjøtt- og fjørfebransjens felles tiltak og anbefalinger for håndtering av egg fra og med eggmottak til konsument.

Bransjeretningslinjer for egg


Publisert: 08.11.2012