Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet

Animalia arbeider med klassifisering og prossesforbedring innen slakting, skjæring og foredling. På oppdrag fra kunder arbeider vi med effektivitetsforbedringer og optimalisering i drift gjennom blant annet bruk av ny teknologi og forbedring av rutiner.

Animalia arbeider med forskning og utvikling spesielt innenfor kjøtteknologi og kjøttkvalitet. Kunnskap om kjøttets teknologiske og sensoriske egenskaper er vesentlig for at industrien skal kunne optimalisere produksjonsprosessen, produsere kostnadseffektivt og tilby riktig og lik produktkvalitet hver gang. Dette bidrar til økt verdiskapning og reduserte kostnader.


Publisert: 21.06.2012