Forebygging

 

I drop-down menyen under Forebygging, finner du forslag til forebyggende tiltak i ulike perioder i produksjonssyklusen.

Hvorfor forebygging?

Det er mange årsaker til at man bør sette fokus på forebygging av sjukdom i norske sauebesetninger. Bedre dyrevelferd, bedre økonomi og økt tilfredshet med arbeidssituasjon for både bonde og veterinær er noen av argumentene.

Økonomi:

Det er et faktum at sauen har lav individverdi, og at dette blir brukt som et argument for å ikke ringe veterinæren, spesielt dersom prognosen er dårlig. Det er likevel viktig å merke seg at veterinærkostnaden kun er en liten del av kostnaden ved sjukdom, og at kostnaden ved en behandling i mange tilfeller kan tjenes inn ved å redusere kostnaden av en annen faktor i regnestykke, f.eks. bedre overlevelse og tilvekst hos lamma.

I figuren nedenunder er ulike kostnadsposter ved mastitt hos søya illustrert: