Prosjekter

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Animalia og samarbeidspartnere har fått finansiell støtte fra Forskningsrådets BIONÆR-program og starter opp Hygenea-prosjektet i januar 2015. Prosjektets mål er å sikre at investeringer og målrettet ...
Les mer

FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for framtidsrettede kostnadseffektive bygningsløsninger, gjennom å undersøke sammenhenger mellom bygnings- og driftsløsninger ...
Les mer

Informed

Increased Efficiency: Moving from Assumed Quality to Online Measurement and Process Control
Les mer

Vasking av egg

Vasking av skitne egg og korleis dette vert gjort er viktig for å sikre egg av god kvalitet til forbrukar og eit nytt prosjekt skal sjå på rutinar som sikrer at vasking av egg foregår på ein trygg ...
Les mer

Reine skrotter

Reine skrotter-prosjektet (2008-2011) har sett på hvordan man kan forbedre den hygieniske kvaliteten av slakteskrotter, både gjennom at dyr som leveres til slakt er reine, og gjennom effektive tiltak ...
Les mer

Skader og transportdød hos slaktekylling

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet ...
Les mer