Kurs i båndkontroll

Fagområder:
Mattrygghet
Helsetjenesten for fjørfe

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. For å kunne gjøre det må disse gjennom en teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arranger slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

Teorikurset

Animalia har teorikurset. Det er på seks eller syv dager, fordelt på to eller tre moduler (2(3)d +1d+3d). Før deltakelse på kurset må kursdeltakerne gjennomføre og bestå Animalias e-læringsprogram i hygiene. Kursdeltakerne må også ha gjennomført fortesten til kurset (flervalgstest). Denne blir tilsendt via e-post etter påmelding. Kurset foregår på norsk. En forutsetning for kursdeltakelse er derfor at kursdeltakerne behersker norsk muntlig og skriftlig.

Besetningsbesøk

Underveis i kurset skal en også besøke en fjørfebesetning i regi av slakteriet. 

Praksiskurset

Det er slakteriet som skal stå for den den praktiske opplæringen. Mattilsynet skal gi sin tilslutning til opplæringsplan. Opplærings- og veiledningsansvaret kan fordeles på flere, der Mattilsynet stiller med hovedveileder. Mattilsynet står for den praktiske opplæringen. Opplæringen skal være av minimum tre ukers varighet. Opplæringen kan skje før, under og / eller etter teorikurset. Opplæringen skal loggføres og forevises hovedveileder som til slutt skal foreta en sluttvurdering av de enkelte kursdeltakere.

Påmelding- Frist 15. januar

Fristen for påmelding til kurs 2017 er 15. januar. Kurset avholdes på vårparten med en tidsramme på 3 til 5 måneder. Det gis nærmere informasjon om tid og sted for kurset. Send e-post med kursdeltakernes navn, nasjonalitet og e-postadresser til thorbjorn.refsum@animalia.no og merk emnefeltet med «Påmelding båndkontrollkurs».


Publisert: 03.12.2012