Kurs for fjørfeveterinærer

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for fjørfe

Helsetjenesten for fjørfe har så godt som hver høst egne kurs for veterinærer med fjørfepraksis og andre veterinærer med interesse for fjørfeveterinærmedisin.

Aktuelle kurs blir annonsert på Animalias hjemmesider og via Helsetjenestens nyhetsbrev. Ønsker du nyhetsbrev – send e-post til ht.fjorfe@animalia.no.

Veiledningsmateriell og brosjyrer finner du her: www.animalia.no/publikasjon-fjorfe


Publisert: 09.07.2015