Grunnkurs i fjørfeproduksjon

Fagområder:
Dyrevelferd
Helsetjenesten for fjørfe

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers grunnkurs i fjørfeproduksjon. Dette er et kurs for rugeeggprodusenter og oppalere - slaktekylling. I tillegg kommer regelmessige frivillige og obligatoriske samlinger i regi av rugeriene. Kurset inngir kompetansebevis.

Grunnkurset

Grunnkurset er frivillig og er først og fremst rettet mot nye produsenter. Det er likevel flere interessante tema som tas opp som også bør kunne interessere etablerte produsenter og andre. I grunnkurset inngår også det obligatoriske kurset <Dyrevelferd i husdyrholdet>.  

Årshjul og kompetansebevis

Flere rugerier har etablert “årshjul” bestående av både frivillige og obligatoriske samlinger. Formålet med årshjulet er at en regelmessig samles om utvalgte tema og oppdaterer sin kunnskap om disse. For å tilegne seg kompetansebevis, må en ha med seg alle de obligatoriske samlingene. 

Under følger en oversikt over samlingene. Samlinger merket med *-tegn er obligatoriske. 

  • Samling 1 * Kurset <Dyrevelferd i husdyrholdet> – Introduksjon i etikk og dyrevelferd
  • Samling 2 * a) Fôr og drikkevann eller b) Miljø/Klima (annet hvert år)
  • Samling 3 * Haneseleksjon
  • Samling 4 * Helse og dyrevelferd (Årlig samling)
  • Samling 5 Egghåndtering hos produsent og i rugeri
  • Samling 6 Åpen post – Rullering av ulike tema fra år til år (syklus).
    Tema som kan rulleres er 1) Plukking, transport til slakteri, slakterifunn og kassasjonsårsaker, 2) *Lyskvaliteter, utforming og bruk, 3) *Nød- og alarmsystemer, beredskapsplaner, 4) Rugeribesøk – kvalitetstyringsprosedyrer, 5) Effektivitets- og helsekontroller, 6) Offentlig regelverk og næringens tilleggskrav, 7) Valgfritt.
  • Samling 7 * Besetningsgjennomgang Dyrevelferd 

Kontakt

For mer informasjon eller forespørsel om grunnkurs, samlinger, etc. send e-post til thorbjorn.refsum@animalia.no eller ring 23 05 98 09. 


Publisert: 03.12.2012