Kurs i dyrevelferd for svin - Kompetansebevis

Fagområder:

Helsetjenesten for svin tilbyr i samarbeid med slakteriene og Norsvin kurs i dyrevelferd for svin. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon. Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data). Kurset fokuserer også på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.

Kurset er åpent for alle, og vi oppfordrer både nye og mer erfarne produsenter til å melde seg på.

Kurset holdes regionalt. De første kursene ble avholdt våren 2014, og nye kurs vil settes opp årlig. Ta gjerne kontakt med ledelsen i Helsetjenesten eller din lokale veterinærkonsulent hvis du ønsker mer informasjon om kurs.

Pris for kurset, inkludert kurshefte er kr 500.-

Foredragsholdere vil være fra ledelsen i Helsetjenesten for svin, Animalia, og slakterienes veterinærkonsulenter og konsulenter regionalt.

Dette er en mulighet til å få en gjennomgang av dyrevelferden i egen besetning og diskutere ulike problemstillinger med andre svineprodusenter og Helsetjenestens fagfolk. I et samfunn som blir stadig mer opptatt av dyrevelferd er det viktig at vi som næring tar ansvar og viser at vi tar dyrevelferd på alvor.

Kompetansebevis – dyrevelferd svin

Svinenæringen var den første av husdyrnæringene som tilbød kurs som ga kompetansebevis innen dyrevelferd, og over 1400 studiehefter ble solgt i løpet av 2004/2005 og en rekke studiesirkler gjennomførte kursopplegg.

Kursopplegget for “Kompetansebevis - Dyrevelferd svin” har nå gjennomgått en omfattende revisjon.

Dyrevelferd er fra 2013 inkludert i Norsvinskolens tre modulkurs; smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Også disse kursene har derfor gjennomgått en omfattende revidering, og framstår nå i “ny drakt”, hvor fokus på dyrevelferd er vektlagt gjennom hele produksjonen.

For å oppnå kompetansebevis må man imidlertid, i tillegg til å gjennomføre aktuelle moduler av den reviderte Norsvinskolen, gjennomføre dagskurset i dyrevelferd.

Det utstedes tre varianter av kompetansebevis:

  • Kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon - krever alle tre moduler av Norsvinskolen + dagskurs i dyrevelferd
  • Kompetansebevis for dyrevelferd i smågrisproduksjon - krever Norsvinskolen smågrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd
  • Kompetansebevis for dyrevelferd i slaktegrisproduksjon - krever Norsvinskolen slaktegrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd

Publisert: 03.06.2014