Dyretransport - fjørfe

Fagområder:
Dyrevelferd
Helsetjenesten for fjørfe
Dyretransport

I henhold til transportregelverket må sjåfører som skal transportere fjørfe over 50 km gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer endags kurs to ganger i året.

Kursene arrangeres i januar og september. Sjåfører melder seg på i skjemaet nederst på denne siden. Påmeldte vil få beskjed om tid og sted minimum en måned før aktuell dato for kursgjennomføring.

Pris: 2400,-

Frister

  • Frist for påmelding til januarkurset er 30. november.
  • Frist for påmelding til septemberkurset er 10. august.

Om kompetansebevis

Til kurset må kursdeltakerne ha med seg attest for opplæring i avliving.

Teorikurset avsluttes med prøve som må bestås. Ved gjennomført og bestått kurs sendes brev til transportør (arbeidsgiver). Transportør skal i søknad om kompetansebevis til Mattilsynet legge ved kopi av kursbrevet.

For transportører (arbeidsgivere)

Alle transportører som ønsker å stå oppført i vår e-postgruppe "Transportør" vil kunne få relevant informasjon tilsendt fra Animalia. Send e-post til thorbjorn.refsum@animalia.no hvis du ønsker å stå oppført i denne gruppen.

Påmeldingsskjema

(Felter merket med * fylles ut. Hvis du ikke får opp en Takk for din påmelding-side, sjekk at du har fylt ut alle felter med *.)

Fornavn*
Etternavn*
Mobilnummer*
Postadresse*
E-postadresse*
Aktuelle transportkategorierHvis daggamle kyllinger og livdyr - oppgi rugeri
Hvis slaktefjørfe - oppgi slakteri
Transportør (arbeidsgiver)*
Kontaktperson hos transportør - oppgi navn
Mobilnummer til kontaktperson
  
 

Publisert: 19.10.2016