Kurs og opplæring

Rett kunnskap på rett plass! Her finner du en oversikt over alle kurs som Animalia arrangerer. Kanskje din bedrift trenger faglig påfyll?

Dyretransport - fjørfe

I henhold til transportregelverket må sjåfører som skal transportere fjørfe over 50 km gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer endags kurs to ganger i året.
Les mer

Dyrevelferd-svin

Helsetjenesten for svin tilbyr i samarbeid med slakteriene og Norsvin kurs i dyrevelferd for svin. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i ...
Les mer

Grunnkurs i fjørfeproduksjon

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers grunnkurs i fjørfeproduksjon. Dette er et kurs for rugeeggprodusenter og oppalere - slaktekylling. I tillegg kommer regelmessige ...
Les mer

Kurs i båndkontroll

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. For å kunne gjøre det må disse gjennom en teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende ...
Les mer

Kurs for fjørfeveterinærer

Helsetjenesten for fjørfe har så godt som hver høst egne kurs for veterinærer med fjørfepraksis og andre veterinærer med interesse for fjørfeveterinærmedisin.
Les mer