E-læringskurs

Stell av fjørfe

Animalia har utviklet et e-læringskurs for stell av slaktekylling. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling. Kurset skal være et ...
Les mer

Nettbasert slaktekurs for jegere

Animalia og Norges Jeger- og Fiskeforbund har utviklet et nettbasert slaktekurs for jegere. Kurset skal gi kunnskap og formidle holdninger om god ressursutnyttelse og en hygienisk slakting av ...
Les mer

Hygienekurset

Hygiene er fundamentet for mattrygghet. Forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Er du sikker på at dine medarbeidere får den kompetanseutviklingen som er nødvendig for ...
Les mer

HMS - Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette ...
Les mer

Dyrevelferd på slakterier

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil under slakting forårsaker unødvendig lidelse for dyrene og skader kjøttbransjens omdømme. Har din bedrift den kunnskapen som kreves for å ...
Les mer

Plussprodukter

Får din bedrift maksimalt av verdi på slaktet? Et nytt e-læringskurs for plussprodukter er nå ferdig utviklet og tilbys kjøttbedrifter. Målet er økt verdiskaping, høyere produktkvalitet og økt ...
Les mer

Word, Excel og PowerPoint

Animalia har inngått en avtale med DataPower om salg av kurs innen Microsoft Office: Word, Excel og PowerPoint. DataPower er markedsledende i Norge innen e-læring og for Microsoft Office. Vi kan ...
Les mer